warunki firmy
zgłoszenia firmy
program
referencje
znak
  WARUNKI UCZESTNICTWA FIRM W XXIX ZAMKOWYCH BIESIADACH ARCHITEKTONICZNYCH
  PREZENTACJE - MATERIAŁY I TECHNOLOGIE DLA ARCHITEKTURY
  TUCZNO, 18-20 maja 2012 r.

  Planujemy uczestnictwo Firm w 3-ch wariantach:
 • Wystąpienie prezentacyjno seminaryjne Firmy (około 20-30 minut) połączone z wystawą wyrobów i technologii (w salach Zamku w Tucznie).
 • Wystawa wyrobów, usług i technologii w salach Zamku w Tucznie.
 • Przekazanie materiałów informacyjnych uczestnikom Prezentacji oraz wszystkim członkom Oddziału w Koszalinie.


 • Koszt uczestnictwa:
 • wariant I - 4 500,00 zł + 23% VAT
 • wariant II - 3 000,00 zł + 23% VAT
 • wariant III - 1 500,00 zł + 23% VAT


 • Ilość miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

  Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać na załączonym formularzu faksem lub pocztą na adres organizatora to jest:
  SARP w Koszalinie ul. Piastowska 21 tel/fax 94-342-64-90
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2012 r.

  Opłatę uczestnictwa należy przesłać (po otrzymaniu potwierdzenia udziału w Prezentacjach) na konto ZO SARP w Koszalinie:
  (Kredyt Bank S.A. I/O Koszalin nr 12 1500 1096 1210 9006 0689 0000) w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r.

  Koszty wyżywienia i noclegu Firmy uczestniczące w Prezentacjach pokrywają we własnym zakresie.
  Zakwaterowanie i wyżywienie w DPTA w TUCZNIE.
strona główna prezentacje biesiady kontakt