warunki - firmy
zgłoszenia - firmy
program
referencje
znak


Cykliczna impreza szkoleniowo – seminaryjna organizowana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Koszalinie. Grup± docelow± s± architekci.
W prezentacjach aktywnie bierze udział grono 30-35 zawodowo czynnych architektów projektantów (wła¶ścicieli pracowni projektowych) z północnej i zachodniej Polski. Impreza organizowana jest w niezwykle urokliwym zak±tku Polski, w będ±cym siedzib± Domu Pracy Twórczej Architektów zabytkowym zamku Wedlów w Tucznie koło Wałcza.
Prezentacje towarzysz±ce Zamkowym Biesiadom Architektonicznym s± znakomit± okazj± do odnowienia kontaktów i nawi±zania nowych. W swobodnej atmosferze, podczas spotkań kuluarowych, wieczornego ogniska czy wspólnej kolacji przeprowadzane s± rozmowy z architektami, przybliżaj±ce opracowywane projekty z jednej, a technologie i materiały budowlane z drugiej strony.
SARP w Koszalinie, prekursor i pomysłodawca bezpoś¶rednich spotkań warsztatowych architektów profesjonalistów i przedstawiaj±cych swoj± ofertę firm, zorganizował dotychczas:
- 28 edycji Zamkowych Biesiad Architektonicznych,
- 3 plenarne posiedzenia Zarz±du Głównego SARP,
- II Spotkania Robocze Oddziałów SARP,
- Koszalińskie Warsztaty Urbanistyczno Architektoniczne
- V Forum Architektów Wojewódzkich,
- 47 spotkań seminaryjnych z architektami w siedzibie Oddziału w Koszalinie;
Wszystkie z tych imprez zakończyły się bezspornym sukcesem.
 
stg prezentacje biesiady kontakt