warunki architekci
zgłoszenie architekci
goście
galeria
znak
  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - ARCHITEKCI
XXIX ZAMKOWE BIESIADY ARCHITEKTONICZNE
TUCZNO, 18-20 maja 2012 r.
UWAGA!
Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane!
imię: (*) nazwisko: (*)
ulica:
kod pocztowy: miasto:
firma: (*) stanowisko w firmie:
ulica: (*)
kod pocztowy: (*) miasto: (*)
telefon: (*) fax:
e-mail: http://
Macierzysty Oddział SARP zgłaszającego: (*)
uwaga: Organizator sprawdza przynależność do SARP-u
Zgłaszam udział osoby towarzyszącej (koszt: dorosły - 400,00 zł, dziecko do 12 lat - 150,00 zł):
Wyrażam zgodę na przekazanie danych zawartych w niniejszym zgłoszeniu firmom sponsorującym Biesiady (biorącym udział w Prezentacjach). (*)
Częściowy zwrot kosztów pobytu w wysokości 120,00 zł (też zaliczka na osobę towarzyszącą - 100,00 zł) jako dobrowolną wpłatę na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej Koszalińskiego Oddziału SARP wpłaciłem/łam na konto: SARP Oddz. Koszalin, KREDYT BANK S.A. I/O Koszalin, nr 12 1500 1096 1210 9006 0689 0000 (*)
 
UWAGA!! Termin zgłoszenia liczy się od momentu dokonania wpłaty!!! Przesłanie zgłoszenia bez dokonania wpłaty nie będzie traktowane jako zgłoszenie!!!
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po dniu 11.05.2012 r. dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi.
Wypełniony formularz należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2012 r.
Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.
Wysłanie niniejszego formularza stanowi wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte. SARP Oddział Koszalin do dnia 18.04.2012 r. ustali ostateczną listę uczestników Biesiad. Potwierdzenia udziału nie będą wysyłane!
Formularz ten można również pobrać w formacie .doc (Word) lub .pdf i po wypełnieniu przesłać w tym samym terminie na adres ZO SARP w Koszalinie faksem lub pocztą. SARP Koszalin, ul. Piastowska 21, 75-400 Koszalin, tel/fax 94-342-64-90, 94-342-24-36
 
strona główna prezentacje biesiady kontakt