warunki architekci
zgłoszenia architekci
goscie
galeria
znak
  WARUNKI UCZESTNICTWA ARCHITEKTÓW W XXIX ZAMKOWYCH BIESIADACH ARCHITEKTONICZNYCH
  TUCZNO, 18-20 maja 2012 r.

 • Zgłoszenia architektów przyjmowane będą od dnia 18 kwietnia 2012 r.
 • W Biesiadach biorą udział praktykujący architekci (właściciele pracowni architektonicznych lub projektanci w takich pracowniach) - członkowie SARP (warunek konieczny!).
 • Architekci będący uczestnikami Biesiad zobowiązani są do czynnego udziału w Prezentacjach Firm. Osoby nie biorące udziału w Prezentacjach wykluczane są z kolejnych edycji Biesiad.
 • Uczestnicy Biesiad równocześnie z dokonywanym zgłoszeniem wpłacają na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej Oddziału SARP w Koszalinie kwotę 120 zł. (Kredyt Bank SA I O. Koszalin 12 1500 1096 1210 9006 0689 0000 z dopiskiem Biesiady i nazwiskiem)
 • Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać na załączonym formularzu.
 • Wypełniony formularz należy dostarczyć wraz z dowodem wpłaty do biura SARP Oddz. w Koszalinie najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2012 r. Liczba miejsc jest ograniczona (35 osób). Bezwzględnie obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.
 • Przysłanie zgłoszenia bez dokonania wpłaty nie będzie traktowane jako zgłoszenie.
 • Poprzez przesłanie zgłoszenia uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych Firmom biorącym udział w prezentacjach.
 • Osoby towarzyszące architektom, nie będące członkami SARP, biorą udział w Biesiadach za odpłatnością - 400 zł (150 zł dziecko do lat 12) - (wpłata na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej Oddziału Koszalin). Opłata za osoby towarzyszące pobierana jest w dwóch ratach: zaliczka w wysokości 100,00 zł z chwilą dokonania zgłoszenia, pozostałe 300,00 zł (50,00 zł za dziecko) pobierane jest na miejscu.
 • Do dnia 18 kwietnia 2012 r. organizator tj. Oddział SARP w Koszalinie ustala ostateczną listę uczestników.
 • Organizator zawiadamia w terminie do 30.04.2012 r. wyłącznie osoby nie zakwalifikowane do udziału w XXIX Zamkowych Biesiadach Architektonicznych.
 • Dokonane wpłaty zwracane są wyłącznie osobom, które zawiadomiły o rezygnacji z uczestnictwa w Biesiadach nie później niż do dnia 11.05.2012 r.
strona główna prezentacje biesiady kontakt